Jums ir uzstādīts Viedais skaitītājs. Viedais skaitītājs fiksē Jūsu patēriņu katrā stundā, un izmaksas par elektrību tiek aprēķinātas atbilstoši konkrētās stundas cenām biržā. Pielāgojot savu patēriņu brīžiem, kad cena ir zemāka, jūs varat samazināt izmaksas par elektrību.

Vidējā svērtā cena tiek aprēķināta, Klienta katras stundas patēriņu pielīdzinot attiecīgās stundas cenai biržā. Lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju, kas ļautu redzēt faktisko patēriņu pa stundām, tāpēc, lai aprēķinātu stundu patēriņu šādā situācijā, Sadales Tīkls piemēro tipveida grafikus. Tas nozīmē, kamēr nav uzstādīts „viedais skaitītājs”, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs vienāda visiem klientiem, neatkarīgi no patēriņa. NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.

RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14dienas no rēķina izrakstīšanas datuma

Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.

NOSLĒGT LĪGUMU