• NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.
  • SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA: Klients iesniedz informāciju par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem no tekošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam:
    • e-st.lv portālā, autorizējoties ar e-ID vai i-bankas palīdzību.
  • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14dienas no rēķina izrakstīšanas datuma
  • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.

NOSLĒGT LĪGUMU