Priekšapmaksa ļauj samazināt izmaksas un ieguvumus dalīt ar Klientu, piedāvājot mazāku pievienoto vērtību par pakalpojumu. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz priekšapmaksu, kas tiek aprēķināta ņemot vērā vēsturiskos vid.mēneša patēriņa datus. Priekšapmaksas rēķinā tiek iekļauta samaksa par elektroenerģiju, sistēmas operatora sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm un citiem pakalpojumiem, kā arī nodokļi.

Priekšapmaksa ir vienreizējs maksājums, kuru veiksiet kā pirmo maksājumu. Nākamos mēnešus maksāsiet pēc faktiski patērētā, un Jūsu iemaksātā priekšapmaksas summa uzrādīsies katrā rekina, kā informācijai, ka esat to veikuši.

Un tad kad vēlēsieties mainīt tarifa plānu, vai tirgotāju – notiks pārrēķins. Tiks salīdzināta priekšapmaksas rēķina summa ar pēdējā rēķina summu un šī starpība vai nu Jums būs jāapmaksā, vai mēs Jums to atgriezīsim atpakaļ.

  • NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.
  • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14 dienas no rēķina izrakstīšanas datuma
  • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.

NOSLĒGT LĪGUMU