Līgumu par elektrību var noslēgt pa tālruni un pašapkalpošanās portālā. Lai noslēgtu līgumu pa tālruni, zvaniet mūsu klientu apkalpošanas centram pa tālruni +371 27 33 77 22 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00). Lai noslēgtu līgumu pašapkalpošanās portālā, atveriet portālu “Mana Alexela” lapas augšējā labajā stūrī.

Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas, t.i., parakstīšanas brīža. Mēs sāksim pārdot Jums elektroenerģiju no līgumā noteiktā pārdošanas perioda sākuma (piegādes datuma).

Alexela līgumi var būt beztermiņa vai uz noteiktu laiku.

Pārceļoties, tīkla līgums ar tīkla uzņēmumu ir jālauž. Kopā ar tīkla līgumu automātiski beidzas arī ar mums noslēgtais elektroenerģijas pārdošanas līgums. Atsevišķi par līguma laušanu mums nav jāpaziņo.

Jūs varat lauzt līgumu neatkarīgi no iemesla, brīdinot mūs rakstiski pa e-pastu vai parasto pastu vai telefoniski vismaz mēnesi iepriekš. Elektroenerģijas pārdošanas līgums vienmēr beidzas mēneša pēdējā dienā. Ja esat lauzis tīkla līgumu, elektroenerģijas pārdošanas līgums beidzas tajā pašā dienā.

Pēc līguma beigām jūs sāksiet iepirkt elektroenerģiju no sava tīkla uzņēmuma kā vispārējo pakalpojumu, ja neesat noslēdzis elektroenerģijas līgumu ar nevienu elektroenerģijas pārdevēju un ja jums ir spēkā esošs tīkla līgums.

Mēs jums iesniegsim rēķinu kalendārajā mēnesī pēc norēķinu perioda. Ja neesat saņēmis rēķinu, lūdzu, paziņojiet mums pa e-pastu vai tālruni ne vēlāk kā līdz patēriņam sekojošā mēneša 10. datumam. Pretējā gadījumā mēs pieņemam, ka esat saņēmis rēķinu.

Rēķinus izsniedzam jebkurā gadījumā, rēķiniem zem 2€ kavējumi netiek ņemti vērā, ja rēķins netiek apmaksāts laikā.

Rēķinu iesniedzam pa e-pastu, parasto pastu vai kā e-rēķinu Jūsu izvēlētajai bankai. . Rēķins bez maksas pieejams arī mūsu interneta pašapkalpošanās vidē (e-pakalpojums).

Jūsu izvēlētais rēķinu pārsūtīšanas un/vai rēķina paziņošanas veids ir norādīts līgumā.

Izsniegsim Jums rēķinu par patērēto elektroenerģiju līgumā saskaņotajās patēriņa vietās.

Ja esat izvēlējies elektroenerģijas piedāvājumu kopā ar AS Sadales Tīkls tīkla pakalpojuma rēķinu, mēs izrakstīsim rēķinu par patērēto elektroenerģiju un tīkla pakalpojumiem.

Rēķinu var apmaksāt internetbankā un bankas filiālē.

Ja rēķins nav apmaksāts, nosūtīsim atgādinājumu. Ja rēķins joprojām ir neapmaksāts, mēs sāksim aprēķināt nokavējuma naudu 0,15% dienā no nesamaksātās summas līdz noteiktajam datumam un vēlreiz atgādināsim, ka rēķins ir neapmaksāts. Ja rēķini par diviem mēnešiem nav apmaksāti un termiņš ir pagājis, nosūtīsim paziņojumu par līguma laušanu un, ja atbildes nebūs, lauzīsim līgumu.

Ja jums ir radies parāds, samaksājiet to pēc iespējas ātrāk vai dariet mums zināmu, kad varat to samaksāt. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 678 11220 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) vai rakstiet uz alexela@alexela.lv.

Patēriņa datu labojumu mums nosūta tīkla uzņēmums. Pēc korekcijas saņemšanas no tīkla uzņēmuma pievienosim to nākamā mēneša rēķinam.

Ja jums ir uzstādīts viedais elektrības skaitītājs, kas var izmērīt un pārraidīt patēriņa datus katru stundu, jums nav pašam jānosūta dati tīkla uzņēmumam.

Ja jums nav elektrības, sazinieties ar tīkla uzņēmumu.

Informāciju par AS "Sadales tīkls" var atrast portalā www.e-st.lv

Alexela piederošie uzņēmumi respektē datu subjektu tiesības uz privātumu un savu personas datu aizsardzību. Personas datu apstrādes principos mēs izskaidrojam, ko mēs darām, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kādas ir jūsu tiesības un kā šīs tiesības var tikt īstenotas.

Ar Alexela grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem var iepazīties šeit.

Ar Alexela grupas, tostarp SIA Alexela, privātuma politiku varat iepazīties šeit.

Ar Alexela grupas pilnvarotajiem personas datu apstrādātājiem, tajā skaitā SIA Alexela, varat iepazīties šeit.

Ar Alexela grupas, tajā skaitā SIA Alexela patērētāju, personas datu apstrādes principiem varat iepazīties šeit.

Elektroenerģijas dienas cena ir spēkā no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas) no pulksten 7:00 līdz 22:00. Elektrības nakts cena ir spēkā no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot valsts svētku dienas) no 22:00 līdz 7:00 un sestdienās, svētdienās un valsts svētku dienās visu dienu.

Sīkāk elektroenerģijas biržas datus var apskatīt NordPool mājaslapā šeit

Jā, Alexela biržas cenu piedāvājumā cenas tiek aprēķinātas par stundu.