Līgumu par elektrību var noslēgt pa tālruni un e-pakalpojumā. Lai noslēgtu līgumu pa tālruni, zvaniet mūsu klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni +371 678 11220 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas, t.i., parakstīšanas brīža. Mēs sāksim pārdot Jums elektroenerģiju no līgumā noteiktā pārdošanas perioda sākuma (piegādes datuma).

Alexela līgumi var būt beztermiņa vai uz noteiktu laiku.

Pārvācoties, tīkla līgums ar tīkla uzņēmumu ir jālauž. Kopā ar tīkla līgumu automātiski beidzas arī ar mums noslēgtais elektroenerģijas pārdošanas līgums. Atsevišķi par līguma laušanu mums nav jāpaziņo.

Jūs varat lauzt līgumu neatkarīgi no iemesla, brīdinot mūs rakstiski pa e-pastu vai parasto pastu vai telefoniski vismaz mēnesi iepriekš. Elektroenerģijas pārdošanas līgums vienmēr beidzas mēneša pēdējā dienā. Ja esat lauzis tīkla līgumu, elektroenerģijas pārdošanas līgums beidzas tajā pašā dienā.

Pēc līguma beigām jūs sāksiet iepirkt elektroenerģiju no sava tīkla uzņēmuma kā vispārējo pakalpojumu, ja neesat noslēdzis elektroenerģijas līgumu ar nevienu elektroenerģijas pārdevēju un ja jums ir spēkā esošs tīkla līgums.

Mēs jums iesniegsim rēķinu kalendārajā mēnesī pēc norēķinu perioda. Ja neesat saņēmis rēķinu, lūdzu, paziņojiet mums pa e-pastu vai tālruni ne vēlāk kā līdz patēriņam sekojošā mēneša 10. datumam. Pretējā gadījumā mēs pieņemam, ka esat saņēmis rēķinu.

Rēķinus izsniedzam jebkurā gadījumā, rēķiniem zem 2€ kavējumi netiek ņemti vērā, ja rēķins netiek apmaksāts laikā.

Rēķinu iesniedzam pa e-pastu vai pastu. Rēķins bez maksas pieejams arī mūsu interneta pašapkalpošanās vidē (e-pakalpojums).

Jūsu izvēlētais rēķinu pārsūtīšanas un/vai rēķina paziņošanas veids ir norādīts līgumā.

Izsniegsim Jums rēķinu par patērēto elektroenerģiju līgumā saskaņotajās patēriņa vietās.

Rēķinu var apmaksāt internetbankā un bankas birojā, noslēdzot e-rēķina fiksētā maksājuma līgumu (ja rēķina nosūtīšanas veids ir e-rēķins) vai ar parasto bankas pārskaitījumu.

Ar mūsu starpniecību vairs nav iespējams noslēgt e-rēķina fiksētā maksājuma līgumu, šī daļa vispār ir jāizņem

Ja rēķins nav apmaksāts, nosūtīsim atgādinājumu. Ja rēķins joprojām ir neapmaksāts, mēs sāksim aprēķināt nokavējuma naudu 0,15% dienā no nesamaksātās summas līdz noteiktajam datumam un vēlreiz atgādināsim, ka rēķins ir neapmaksāts. Ja rēķini par diviem mēnešiem nav apmaksāti un termiņš ir pagājis, nosūtīsim paziņojumu par līguma laušanu un, ja atbildes nebūs, lauzīsim līgumu.

Ja jums ir radies parāds, samaksājiet to pēc iespējas ātrāk vai dariet mums zināmu, kad varat to samaksāt. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 678 11220 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) vai rakstiet uz alexela@alexela.lv.

Patēriņa datu labojumu mums nosūta tīkla uzņēmums. Ja ir notikusi korekcija, patēriņa dati nav pārsūtīti pareizi. Pēc korekcijas saņemšanas no tīkla uzņēmuma pievienosim to nākamā mēneša rēķinam.

Ja jums ir uzstādīts attālināti nolasāms plūsmas mērītājs, kas var izmērīt un pārraidīt patēriņa datus katru stundu, jums nav pašam jānosūta dati tīkla uzņēmumam.

Ja jums nav elektrības, sazinieties ar tīkla uzņēmumu.

Informāciju AS Sadales tīkls var atrast portalā e-st.lv

Elektroenerģijas dienas cena ir spēkā no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas) no pulksten 7:00 līdz 22:00. Elektrības nakts cena ir spēkā no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot valsts svētku dienas) no 22:00 līdz 7:00 un sestdienās, svētdienās un valsts svētku dienās visu dienu.

Jā, Alexela biržas piedāvājumā cenas tiek aprēķinātas par stundu.