Universālais piedāvājums

  • Nemainīga, fiksēta cena 12 mēnešiem

  • Viegli plānot elektroenerģijas izmaksas

  • Iespēja izvēlēties citu piedāvājumu bez līguma laušanas maksas

Elektroenerģijas cena ar PVN
Cena par kWh ar PVN 0.22385 EUR/kWh
Fiksēta mēneša maksa 0 EUR

Šis risinājums ir optimāla izvēle, ja

  • Tu vēlies nemainīgu un garantētu cenu uz 12 mēnešiem;


Piemērots jebkuram patēriņa lielumam.Līgumsods par Universālā pakalpojuma līguma izbeigšanu pirms tirdzniecības perioda beigām netiek piemērots.

 

NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.

  • SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA: Klients iesniedz informāciju par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem no tekošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam: 
    e-st.lv portālā, autorizējoties ar e-ID vai i-bankas palīdzību.
  • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: Līdz mēneša 20. datumam.
  • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu.